Category: Värmepump

 • Värmepumpen i Roes driftsatt

  Nu är värmepumpen i Roes driftsatt enligt systembilden ovan. Det är inte en standardinkoppling då värmepumpen endast jobbar mot arbetstanken när värmevatten produceras. Likadant är det för golvvärmekretsen, returen från golvvärmen passerar arbetstanken innan den går igenom pannan. Syftet med denna modifiering är att: Eliminera problemet med att returen från värmepumpen passerar bakvägen till värmepumpens…

 • Mätning och styrning med one-wire och logg@hem

  Planerar att bygga ett system för att läsa av elförbrukning samt att styra värmepumpen i Roes mha one-wire.  Principskiss enligt bilden ovan. För att kunna mäta elförbrukning måste det finnas en elmätare per förbrukare som skall mätas. Elmätaren skall ha en  S0-utgång som ansluts till en one-wireräknare. Elmätaren pulsar ett definierat antal pulser per kilowattimme…

 • Utdelen står på plats, ännu inte inkopplad

  Utdelen står nu på rätt plats, placerad på en gjuten betongplatta med trädgårdsplattor överst som underlag. Slangarna till elpannan är ännu inte inkopplade. Likaså är el och data inte på plats. Det återstår mao en del arbete. Dock är det skönt att utedelen nu står på sin plats.  

 • Rördragning till utedel börjar bli klar

  Nu är själva rördragningen till utedelen i princip klar så långt jag kan göra det. 22 mm isolerad PEX-slang är förlagd i avlopprören. Avlopprören är isolerade med 7 cm frigolit under, över och på sidorna. I bilden ovan syns även ett grått rör där el och datakabel skall förläggas. I väggen till vänster skall det …

 • Installationen fortsätter

  Har grävt ur under betonggolvet och lagt frigolit under, på sidan och över de två avloppsrören där PEX-slang skall dras till utedelen. Längst bort mot gaveln saknas ny en del grus, sedan skall nytt golv gjutas. Rördragningen är ännu inte klar i nederkanten av bilden. Rören skall mynna i golvet invid väggen till vänster. Utanför…

 • Början till kanalisation för värmepump

  Har demolerat betonggolvet meds slägga för att få ned två 4-tums och ett två-tums avloppsrör för att kunna ansluta utedelen med innedelen. I 4-tumsrören skall jag lägga ned isolerad PEX-slang medan elkabel och datakabel förläggs i två-tumsröret. Skall stoppa ned en del isolering i form av cellplast runt rören. Avståndet mellan inne och ute-del blir…

 • Värmepump till Roes anskaffad

  Har sökt efter en begagnad värmepumpslösning till Roes ett bra tag eftersom det inte är värt att betala fullpris för en värmepump till ett fritidshus. I torsdags annonserades en IVT Optima 700 (värmepump) ut på blocket tillsammans med en IVT 290 A/W (elpanna och styrning), båda från 2006. Jag fick hjälp av Uffe att åka…

 • Rätt värmekurva

  Att hitta husets värmekurva är klurigt, det innebär en hel del testande. Häromkvällen satt jag med alla loggade mätvärden sedan 2007 och tog fram lite statistik för att se om min värmekurva var rätt. Statistiken syns i ovanstående diagram. Blå-streckat är den värmekurva som jag har valt att köra på. Har provat att montera framledningsgivaren…

 • Backventil ingen bra lösning

  Skrev ett inlägg om att montera en backventil i IVT 290 A/W i november 2009. Gjorde slag i saken häromveckan  och monterade en ventil. Ganska snart uppenbarade sig ett problem som jag borde ha tänkt på. Defakto är 290 A/W skapad med två oberoende kretsar, en över VP och en över elementslingorna. Det vatten som…

 • Fossilfritt Sverige pga värmepumpar?

  Ny teknik har en artikel om att Kungl Vetenskapsakademiens energiutskott har gjort en utredning under fem år med slutsatsen att värmepumpen kan göra Sverige fossilfritt om 40år. Jag minns den vinter vi har haft då utetemperaturen vissa dagar varit kallare än -20 och därmed stannade också vår värmepump vilket i sin tur betydde att elpannan…